OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU :
 
Naziv pravnog lica :
MICROHARD GROUP D.O.O
Adresa :
Veljka Petrovića br.106
Preduzeće osnovano :
1990.godine
Matični broj :
06000592
PIB:
101014994
Šifra delatnosti :
51700
Naziv delatnosti :
Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge
Obveznik PDV :
Da
Tekući računi :
310-167419-28 NLB banka A.D.
160-317384-76 Banca Intesa A.D.